קעמה בע"מ

+972-3-5567747

כתוב לנו 

מכשור ובקרה

03-5567548 : 🖷
כתוב לנו  :
03-5567747 :
כתובת למכתבים
קעמה בע"מ
ת.ד. 110
אזור 5819002
ישראל
מקום
קעמה בע”מ
רח' המצודה 20
אזור 5800164
ישראל


אנשי קשר
מס' טלפון תפקיד שם
054-4600641 מנכ"ל עזריאל קוטסוב
054-4600643 סמנכ"ל יוסי אלגלי
054-4600644 מנהל מכירות ושירות מיכאל מירינזון
054-4472748 מהנדס מכירות ניסים זימר
052-6828272 מכירות מירה אסולין
052-5509168 מכירות אנדריי פירסוב
03-5567747 מכירות דיאנה פירסוב
03-5567747 מנהלת משרד לנה שובטסוב
03-5567747 מזכירה הדס לויסוב
Kama Ltd.
Control Instrumentation