קעמה בע"מ

+972-3-5567747

kama@kama.org.il

מכשור ובקרה

Kistler - Morse
מערכות שקילה

Kama Ltd.
Control Instrumentation.