קעמה בע"מ

+972-3-5567747

כתוב לנו 

מכשור ובקרה

FUJI Electric
מתמרי לחץ וספיקה, אנלייזרים
DUON Systems Co., Ltd
משדרי לחץ וטמפרטורה
ITT NEO DYN
ווסתי לחץ ואפרש לחצים
British Rototherm Company Ltd
מכשירי מדידת לחץ וטמפרטורה
MOORE Industries Inc
FineTek Co., Ltd
מיכשור למדידת מפלס וחום

Kama Ltd.
Control Instrumentation.