קעמה בע"מ

+972-3-5567747

כתוב לנו 

מכשור ובקרה

FUJI Electric
מתמרי לחץ וספיקה, אנלייזרים
DUON Systems Co., Ltd
משדרי לחץ וטמפרטורה
ITT NEO DYN
ווסתי לחץ ואפרש לחצים
British Rototherm Company Ltd
מכשירי מדידת לחץ וטמפרטורה
ORION Instruments
מפסקי לחץ
Winters Instruments
מתמירי ושעוני לחץ וטמפרטורה

Kama Ltd.
Control Instrumentation.