קעמה בע"מ

+972-3-5567747

kama@kama.org.il

מכשור ובקרה

FUJI Electric
מתמרי לחץ וספיקה, אנלייזרים
DUON Systems Co., Ltd
משדרי לחץ וטמפרטורה
ITT NEO DYN
ווסתי לחץ ואפרש לחצים
British Rototherm Company Ltd
מכשירי מדידת לחץ וטמפרטורה
ORION Instruments
מפסקי לחץ

Kama Ltd.
Control Instrumentation.