קעמה בע"מ

+972-3-5567747

kama@kama.org.il

מכשור ובקרה

PEPPERL+FUCHS GmbH
ציוד הגנה לאזורים נפיצים, חוצצים, גששי קירבה
ECOM Instruments GmbH
טלפונים, טבלטים, מחשבים מוגני פיצוץ

Kama Ltd.
Control Instrumentation.