קעמה בע"מ

+972-3-5567747

כתוב לנו 

מכשור ובקרה

Emerson - Micro Motion Inc
מדי ספיקה קוריוליס, מדי צפיפות וצמיגות
Emerson- Rosemount Inc
מדי ספיקה מגנטיים וורטקס
FUJI Electric
מתמרי לחץ וספיקה, אנלייזרים
McCrometer
מדי ספיקה וי-קון - עיקרון אפרש לחצים, בדיוק גבוה
KURZ Instruments Inc
מדי ספיקה טרמיים
Universal Flow Monitors
מפסקים ומדי ספיקה
British Rototherm Company Ltd
מכשירי מדידת לחץ וטמפרטורה
Trimec Flow Products Pty Ltd
מדי ספיקה

Kama Ltd.
Control Instrumentation.