קעמה בע"מ

+972-3-5567747

כתוב לנו 

מכשור ובקרה

Temposonics
משדרי מפלס ומיקום , עיקרון מגנטוסטריקטיב
NK Technologies
מתמרי זרם ומתח
Waycon

Kama Ltd.
Control Instrumentation.