קעמה בע"מ

+972-3-5567747

kama@kama.org.il

מכשור ובקרה

NK Technologies
מתמרי זרם ומתח

Kama Ltd.
Control Instrumentation.